Meghívó Képviselő – testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 07-én (hétfő) 15.30 órától Képviselő – testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: ÖNKORMÁNYZAT hivatali helyisége

NAPIREND:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Polgármester

2./ Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről Dubicsány településen.
Előadó: Jegyző,
Putnoki Humán Szolgáltató Központ vezetője

3./ Javaslat a 2018. május 20-án megrendezésre kerülő „Falunap” támogatására.
Előadó: Polgármester

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítására.
Előadó: Polgármester, Jegyző

5./ Javaslat a Dubicsány község területén lévő illegális szemétlerakóhely megszüntetésére.
Előadó: Polgármester

6./ Javaslat a 2018. évi használati díjas Megállapodás megkötésére az ÉRV ZRt-vel.
Előadó: Polgármester

7./ Indítványok, javaslatok.

DUBICSÁNY, 2018. május 02.

Radnai Zsolt

polgármester

Vissza