Meghívó Képviselő – testületi ülésre

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án (szerda) 15.30 órától Képviselő – testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: ÖNKORMÁNYZAT hivatali helyisége

NAPIREND:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  Előadó: Polgármester
 2. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének jóváhagyására.
  Előadó: Polgármester
 3. Javaslat a 2018. éves belső ellenőrzési feladatok meghatározására.
  Előadó: Jegyző
 4. Beszámoló a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről.
  Előadó: Polgármester
 5. Javaslat a Putnok és Térségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
  Előadó: Polgármester
 6. Javaslat a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi költségvetésének elfogadására.
  Előadó: Polgármester
 7. Javaslat Dubicsány község teljes igazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elfogadására.
  Előadó: Polgármester, Aljegyző
 8. Javaslat a Dubicsányért Egyesület támogatására.
  Előadó: Polgármester
 9. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzati ASP rendszer (távoli alkalmazás) működtetésére a Magyar Államkincstárral.
  Előadó:Polgármester,Aljegyző
 10. Indítványok, javaslatok.

DUBICSÁNY, 2017. december 06.

Radnai Zsolt
polgármester

CSATOLMÁNY

Vissza