Dubicsány Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dubicsány Község Önkormányzata falugondnokmunkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radnai Zsolt polgármester nyújt, a 30/360-36-49-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2020. január 20.

Vissza