TÁJÉKOZTATÓ - beiskolázási támogatás igényléséhez

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2021. évi költségvetés terhére a 2021-2022-es tanévben az óvodai, általános és középiskolai tanulmányokat folytató diákokat beiskolázási támogatásban részesíti.

A beiskolázási támogatás igényléséhez az iskolalátogatási papírokat Katonáné Tóth Tünde falugondnoknak legyenek szívesek átadni!

A támogatás kifizetése csak e dokumentum beérkezését követően történik!

Vissza