HIRDETMÉNY

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelettel döntött a szociális barnakőszén támogatáshoz való csatlakozásról.

A támogatói okirat alapján a település 110 mázsa barnakőszén beszerzésére szerzett jogosultságot 349.250.- Ft összegben.

Dubicsány községben életvitelszerűen élők kérelem formanyomtatványon, a különböző szociális rászorultságok alapján nyújthatják be igényüket.

Kérelem nyomtatvány Dubicsány Község Önkormányzat hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben, valamint Katonáné Tóth Tünde falugondnoknál vehető át és adható le.

Kérelem beadásának határideje: 2021. november 15.

Dubicsány, 2021. október 28.

Dubicsány Község Önkormányzata

Vissza