Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024

Dubicsány Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A pályázók köre:

„A” típusú pályázatra: Dubicsányban állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézménybe járó hátrányos szociális helyzetű hallgatók,

„B” típusú pályázatra: Dubicsányban állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, valamint azok az érettségizettek, akik még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

További információkat a Pályázati kiírásokból tudhatnak meg, mely elérhető az Önkormányzat honlapján (www.putnok.hu), a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (3630 Putnok, Kossuth út 5.

Pályázati kiírások letöltése:

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomatva, aláírva kizárólag a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (3630 Putnok, Kossuth út 5.) nyújtható be ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton a fenti címre.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat kötelező mellékletei, elbírálása:

A pályázati űrlap csak a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazolásokkal, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokkal együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Vissza