Hirdetmény

A „BURSA HUNGARICA” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára településünkön

A határidőre megküldött pályázatokat a Képviselő-testület 2023. november 22-i testületi ülésén elbírálta.

A beérkezett 1 pályázat elfogadásra került.

Figyelemmel a pályázók anyagi, szociális helyzetére, valamint az Önkormányzat jelen célra rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségére, az alábbi döntést hozta.

Az „A” típusú pályázatot benyújtók közül 1 Pályázó részére állapított meg támogatást, összesen 10.000,- Ft/hó összeggel, mindösszesen 100.000,- Ft értékben.

Dubicsány, 2023. november 30.

Radnai Zsolt
polgármester

Vissza