HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DUBICSÁNY KÖZSÉG

Tagok:
Sujszterics Emeseelnök
Polyák Lászlónéelnök-helyettes
Katonáné Tóth Tündetag
Soltész Lászlónétag
Kovács Józseftag

Póttagok:
Gergely Mártapóttag
Csikász Zsófiapóttag

Vissza