Putnok Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2023. (X. 27.) számú határozata

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítom meg.

Elrendelem e határozat meghozatala napján történő közzétételét a Dubicsány Község Önkormányzata 3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. szám alatt található hirdetőtábláján és a www. dubicsany.hu megnevezésű honlapján.

A határozat ellen a Dubicsány Helyi Választási Bizottsághoz (3635 Dubicsány, Rákóczi út 1. szám.; e-mail: dubicsany@putnok.hu) kifogás nyújtható be a meghozatalától számított három napon belül, legkésőbb 2023. október 30. napján 16.00 óráig.

A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell a) a jogszabálysértés megjelölését, b) a jogszabálysértés bizonyítékait és c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 100 lakosig 2 fő, 1000 lakosig 4 fő, 5000 lakosig 6 fő, 10 000 lakosig 8 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15-ig átadja a települések, a vármegyék, illetve a főváros lakosságszámának szeptember 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével. A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a helyi választási iroda az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda 2023. október 13-ai közlése szerint Dubicsány Község lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 259 fő.

A fentiek alapján Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

II.

A határozat az Övjt. 3. §-án, 4. § b.) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ve. 208. §, 210. § és 212. § rendelkezésein alapul.

Dubicsány, 2023. október 27.

Fucskó Róbertné
Helyi Választási Iroda
vezetője

Vissza