DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2023. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
rendelet.pdf
rendelet.docx
tablazat.pdf

tovább >> 

DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2021.(II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1 §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK 3/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
Dokumentum letöltése
tovább >> 
Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hulladékdíj visszatérítéséről

Dubicsány Község Önkormányzatának Polgármestere
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2019.(I.10.) rendelete az 1/2018.(II.12.) rendelet módosításáról (az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről) (továbbiakban: „R” módosításáról)

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
tovább >> 


Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.13.) rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15 /2014.(X.20.) rendelet módosításáról

A Képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
tovább >> 


Dubicsány Község Képviselő-Testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról – a következőket rendeli el:
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2018.(III.06.) rendelete az 1/2017. (II.13.) rendelet módosításáról az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról (továbbiakban: „R”) módosítására

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról - a következőket rendeli el:
tovább >> 


DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete az építmény adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról - a következőket rendeli el:
tovább >> 


Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-tcstülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) bekezdésében kapott felhatalmazás 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el
tovább >>